Tänk om människorna haft tillgång till internetnyheter de där åren runt 1918-1920 då Spanska sjukan härjade som värst. 100 miljoner människor -varav de flesta unga och friska - antas ha mist livet i Spanska sjukan som på bara ett år smittade kanske så många som 30 procent av jordens befolkning. Eller om människor i 1700-talets Europa haft kunskaper, krisgrupper och alert nyhetsförmedling om smittkoppors dödlighet och smittspridning; kanske hade då inte uppemot 60 miljoner européer behövt ha strukit med i smittkoppor bara under detta sekel?  

Eller om folk i Sverige på 1300-talet hade kunnat läsa i tidningen om hur de skyddade sig mot Digerdödens bakterier; ja då hade sannolikt inte 40 procent av våra förfäder behövt ha gått i för tidiga gravar på grund av plågsamma pestsjukdomar.

Det är lätt att raljera över den oerhört intensiva mediabevakningen av det coronavirus som just nu rör sig från Asien och ut i världen. Ett fåtal smittade i Sverige orsakar krigsrubriker och statsministerutspel och slår ut allt annat i nyhetsväg. 

Raljera är som sagt lätt. Och visst är mycket överdrivet, spekulativt och orosskapande i överkant. Så är det. Men vi får ta det onda med det goda. Det finns ingen effektiv medicin eller vaccin mot det nu härjande coronaviruset. 

Det allomfattande mediabruset om virusets framfart bör ses som en folkrörelse, som folkbildning, som prevention och som kunskapsgivande insatser mot smittspridning.

Det finns många virus- och bakteriesjukdomar som sedan lång tid tillbaka och fortfarande än idag orsakar flera miljoner människors död varje år. Framförallt är det i de fattigare delarna av världen som Ebola, Hiv/aids, Tuberkulos, Polio och Kolera lever kvar som högst aktiva hot mot liv och hälsa. 

Att hindra smittspridning i dessa delar av vår värld handlar i allt väsentligt om avloppssystem, anständiga bostäder, tillgång till rent vatten, läskunskap och om tillgänglig sjuk-och hälsovård. En betydelsefull åtgärd är också de folkbildningsinsatser som utförs av alert och relevant media. 

Coronaviruset är fortfarande för okänt för att världssamfundet ska kunna ha någon bestämd uppfattning som dess farlighet för mänskligheten. Men virus och bakterier är inte att leka med. Det vet vi efter alla de pester och pandemier som drabbat oss människor. Så länge inget vaccin och ingen bot och inga långsiktiga erfarenheter finns så är det dånande mediatrycket om Coronaviruset både begripligt och nyttigt. Våra förmödrar- och fäder skulle ha haft stor nytta av att läsa braskande artiklar om "Dödssmittan - så här skyddar du dig!"