Debatt Efter ett beslut i Kommunfullmäktige där vår motion om att förbjuda böneutrop avslogs ( 30/9) är det nu möjligt med böneutrop i Norrköping.

I november 2017, beslutade Byggnads- och miljöskyddsnämnden om att bevilja bygglov för en moské och uppförande av en minaret. Att den islamiska församlingen som har ansökt om att få bygga en minaret, vars enda funktion är att utföra böneutrop, lovar muntligt, på ett icke bindande sätt, att minareten ska inte användas till böneutrop, övertygar mig inte. Desto mindre när kommunen har reducerat böneutropet till en bullerfråga, som man ska söka tillstånd till hos polisen, inte hos kommunen. Detta gör, hävdar jag, att vår motion är aktuell och nödvändig.

Den Europeiska konventionen för de mänskliga fri- och rättigheterna är svensk lag sedan 1994. I artikel 9 står det: ” Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar ... som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga ... till skydd för andra personers fri- och rättigheter”.

Att bli påtvingad en religions propaganda, på ett främmande språk, fem gånger per dygn, sju dagar per vecka, år efter år är, hävdar jag, en allvarlig inskränkning av allmänhetens fri- och rättigheter. Därför har ett förbud mot böneutrop stöd i ovanstående artikel 9.

Ledamöterna i Norrköpings kommunfullmäktige måste bli bättre på att stödja rätten, för sina medborgare, att utöva en religion, förbjuda att man påtvingar dem en religion samt bli bättre på att skilja mellan dessa två.