Widars ledare Kraftfulla bilder från Syrienflyktingarnas död och misär får många av oss att falla i gråt och förtvivlan över medmänniskornas öden. Vi kan känna dåligt samvete för att vi har det så bra. Insamlingen till Radiohjälpen slår rekord. Många frågar sig hur de kan hjälpa till. Det är strålande bra.

Europas politiska ledare har dock att hantera mer sammansatta och hårdföra verkligheter. Hundratusentals människor från en rad olika länder och regioner rör sig inne i och mellan Europas fattiga och rika nationalstater.

Flyktingmottagandets regelverk har brutit samman i Europa. Förordningar och reglementen om hur asylsökandet ska gå till som beslutats om i vackert väder visar sig vara helt värdelösa i kyla och ösregn.

Politiska ledare i stora mottagningsländer som till exempel Tysklands Angela Merkel och Sveriges Stefan Löfven har precis som alla demokratiskt valda ledare ett mycket svårt uppdrag. Deras primära uppdrag är att se till att respektive nationalstat och medborgare har det så bra som möjligt. Både Sverige och Tyskland fungerar bra ihop med ganska omfattande invandring. Men flera års mottagande av rekordstort antal av asylflyktingar och andra invandrare utsätter länderna för mycket stora ekonomiska och politiska påfrestningar.

Sverige klarar inte att upprätthålla en godtagbar kvalitet på mottagandet. Publicservicemedier som Ekot och Aktuellt har till exempel rapporterat om religiös fundamentalism och "väktarråd" som tagit över i flera utav förorterna i Sverige. Skolsystemet har redan idag stora problem med lärarförsörjning och växande kvalitetsbrister. Långtidsarbetslösheten domineras av utrikes födda människor. I många kommuner riskerar socialtjänsten att gå i drickat på grund av allt arbete med ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Sverige och övriga Europa behöver samla ihop sig om Syrien. En möjlig väg vore att snabbt och resolut prioritera skydd och möjlighet att söka asyl under ordnade former för alla syrier som flyr från kriget. Ett sådant uppdrag är tämligen "lätt" att genomföras. Syrierna utgör nämligen endast en femtedel av de knappt 50 000 människor som hittills i år sökt asyl i Sverige.