Debatt Varningsklockorna ringer allt högre. Personalbristen är snart det största hotet mot välfärden. Det är en utmaning även för Norrköpings kommun. För att vända situationen krävs som ett första steg att personalomsättningen minskar. Erfarna medarbetare måste vilja arbeta kvar.

Kompetensbristen växer och får allt större proportioner. När SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, i maj presenterade den senaste Ekonomirapporten om landstingens och kommunernas ekonomiska situation var det med en tydlig varning: Bristen på arbetskraft börjar bli akut.

Behovet av personal fram till år 2025 är så stort att precis alla som kommer ut på arbetsmarknaden skulle behöva gå till kommuner och landsting om verksamheten ska fortsätta att utvecklas som hittills. Det är helt enkelt inte realistiskt, konstaterar också SKL.

Men också med nedskruvade ambitioner, där verksamheten enbart ökar i takt med den demografiska utvecklingen med fler äldre och fler unga, kvarstår ett mycket stort rekryteringsbehov. Här ligger kommunernas största utmaning idag. Kompetensförsörjningen måste få högsta prioritet.

En bra början är att ta bättre vara på den personal som redan finns. Personalomsättningen är onödigt hög. Det framgår klart av siffror som Akademikerförbundet SSR har beställt från Statistiska Centralbyrån, SCB.

I Norrköpings kommun var personalomsättningen bland alla akademiker med längre högskoleutbildning förra året 24 procent.

Så här såg det ut bland några av våra större medlemsgrupper i kommunen:

Socialsekreterare 23 procent, skolkuratorer 25 procent, biståndsbedömare 39 procent, planerare och utredare 33 procent.

Den höga personalomsättningen är dålig för alla: den skapar ökade kostnader och försvårar kontinuiteten i arbetet. Ytterst drabbar det medborgarna.

Akademikerförbundet SSR deltar gärna i en dialog om vad som krävs för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Några utgångspunkter:

* Ett första steg för att minska personalomsättningen är att se över lönestrategin. Lönen måste bättre än nu motsvara kompetens och erfarenhet. Man ska inte behöva byta jobb för att få upp lönen.

* Investera i bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning. Kommuner som kan erbjuda en hållbar arbetssituation har en stark konkurrensfördel.

* Öka möjligheterna till karriärutveckling och ge chefer förutsättningar för ett närvarande ledarskap.