Det är med stolthet jag går till mitt arbete som undersköterska inom hemtjänsten. Jag vet att vi som arbetar inom detta yrke är duktiga och att det vi gör uppskattas av våra gamla och sjuka.

Det som oroar mig mest är att våra politiker inte vill låta oss styra vårt arbete själva utan det ska styras av ett minutschema. Det gör att tid för oförutsedda arbetsuppgifter saknas och det finns heller inte då utrymme för att styra om arbetet.

Att arbeta detaljstyrt bidrar inte till en bättre arbetsmiljö. Det orsakar stress. Tidsmätningarna inom hemtjänsten behöver avskaffas.

Om arbetet inom hemtjänsten ska kunna bli attraktivt måste våra styrande politiker i vår kommun fatta ett beslut om att avskaffa tidsmätningarna inom hemtjänsten.

Vågar ni det?