Debatt Det har skett en revolution inom förnybar teknik. Även om de fossila alternativen dominerar inom elproduktionen globalt har det skett ett prisras för sol- och vindkraft de senaste åren som i stora delar av världen gör dem till det billigaste alternativet. På många håll i till exempel Indien är det idag till och med billigare att installera ny vind- och solkraft än att fortsätta elda i redan existerande kolkraftverk. De flesta av de stora bilföretagen satsar nu på laddbara bilar och i takt med att fler skalar upp produktionen faller också priset. Redan idag kan en elbil mäta sig med bensin och dieselbilar om man räknar på totalkostnaden för att köpa och äga bilen, och snart gäller det även för inköpspriset.

Ska Sverige hänga med och lyckas dra fördelar av omställningen måste vi också vara medvetna om att den sker.

En undersökning som opinionsinstitutet Novus genomfört på uppdrag av Fossilfritt Sverige visar att vi även i Sverige systematiskt underskattar utvecklingen på klimatområdet. Bara en av tio visste att solcellspriserna inte bara halverats utan fallit 90 procent på 10 år eller att elbilsbatterier nu kostar en tredje del av vad de kostade för fem år sedan. Det är inte så konstigt eftersom förändringen går så fort, men om vi människor ska stötta politiska klimatreformer och förmås att investera i förnybar teknik underlättar det naturligtvis om vi är vet mer om de konkreta möjligheterna.

Två tredjedelar av de tillfrågade visste inte heller att Sverige faktiskt kommit en bra bit på vägen mot att bli klimatneutralt och att utsläppen inom Sverige har minskat under 2000-talet. Att det här är viktig kunskap är inte för att vi ska slå oss för bröstet och tro att vi är bättre än andra länder, för det är vi inte. Poängen är istället att om folk var medvetna om att landets utsläpp minskat med 25 procent samtidigt som tillväxten ökat, skulle satsningar på klimatet inte längre ses som en uppoffring utan som ett självklart sätt att modernisera och utveckla vår välfärd.

Sveriges största möjlighet att påverka de globala utsläppen är genom att utveckla ny teknik som snabbt kan spridas till andra länder och att visa att välfärden ökar i takt med att de fossila bränslena fasas ut. Då kan det bli en kapplöpning ut ur fossilsamhället. Det är vårt hopp!