Debatt I december redovisade Pensionsgruppen sin överenskommelse ”om långsiktigt höjda och trygga pensioner”. Det är en skrämmande läsning av närmast totalt osynliggörande av kvinnor.

Pensionsgruppen skriver att pensionsåldern måste höjas eftersom medellivslängden har ökat med 2,4 år sedan pensionssystemet infördes. Inte med ett ord nämner de att medellivslängden för kvinnor enligt SCB:s senaste mätning i praktiken står stilla. Inte med ett ord nämner de heller att medellivslängd är en klassfråga i Sverige – medan den beräknade återstående livslängden för högutbildade 30-åriga män har ökat med

8,5 månader på fem år, har den för lågutbildade 30-åriga kvinnor tvärtom minskat med 2,5 månader. Pensionsgruppen föreslår alltså att lågutbildade och lågavlönade kvinnor ska tvingas

jobba längre trots att vår beräknade återstående livstid blir allt kortare.

Inte med ett ord har Pensionsgruppen heller, varken nu eller i sin utredning ”Jämställda pensioner?”, nämnt de övriga förändringar som har skett sedan pensionssystemet infördes och som påverkar pensionerna – nämligen förändringarna av kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Samtliga motverkar pensionssystemets påstådda ”jämlikhet” och gör att systemet för varje år blir allt mer kvinnoförtryckande:

– starkt ökande visstidsanställningar inom kvinnojobben,

– försämrad arbetsmiljö inom kvinnojobben,

– ökande långtidssjukskrivningar bland kvinnor,

– ökad arbetslöshet för kvinnor mellan jobb,

– orimligt krav på heltid i kvinnojobb där redan många sjukpensioneras av utslitning,

– minskning av kollektivavtal inom kvinnojobben,

– ökande anhörigomsorg för kvinnor.

Varannan kvinna som går i pension i Sverige idag beräknas hamna under EU:s fattigdomsgräns. Den utveckling på arbetsmarknaden som vi beskrivit här ovanför innebär att risken är stor att ännu fler av oss kvinnor kommer att sluta som fattigpensionärer i framtiden – om vi inte dör i förtid, alltså. Inte nog med att lågutbildade och lågavlönade kvinnor ska tvingas jobba längre medan vår beräknade återstående livstid blir allt kortare, i sin överenskommelse kallar Pensionsgruppen dessutom detta kvinnoförtryckande system för ”jämställt”. Det är ett hån mot alla kvinnor och särskilt dem av oss som är lågutbildade och/eller

lågavlönade.

Kvinnofronten kräver:

• Höj inte pensionsåldern för kvinnor.

• Inför snarast ett nytt pensionssystem, som inte slår mot kvinnor!