Widar Ibland är det inget annat att göra än att kasta in handduken, lämna över makten och gå i opposition. Sådana är de demokratiska spelreglerna. På senare tid har valresultaten även tvingat Socialdemokraterna att vid några tillfällen gå i opposition. Perioderna i opposition har varit tämligen bedrövliga; ur ett partiegoistiskt perspektiv. Opposition är liktydigt med maktlöshet; således inget som någon i politiken eftersträvar.

För somliga i politiken är att ”vara i opposition” emellertid något fint och eftersträvansvärt. I svensk politik är Vänsterpartiet mästare på detta fina utanförskap. I över 100 år har de med stolthet varit i opposition. Att oppositionstillvaron omhuldas så starkt är egentligen helt absurt. Opposition är ju synonymt med att stå för något annat än vad majoriteten av medborgarna vill ha. Att ha ställt upp i val i över hundra år och aldrig ens varit i närheten av få ta ansvar i en regering är ju i den riktiga världen inget annat än ett stort misslyckande.

Mer att läsa: Unika siffror om massinvandring.

I vänstervärlden däremot är opposition tvärtom ett kvitto på att man har rätt. Detta bak och fram tänkande kan inte vara något annat än ett arvegods från den sovjetiska kommunism som en gång i tiden sporrade vänsterpartisterna att lämna S för att bilda eget: Arbetare och bönder förstår inte sitt eget klassmässiga bästa. Det gör däremot vi. Därför tar vi för arbetarnas och böndernas bästa över makten i en revolution. Nu blev det ju ingen revolution i Sverige. Och dagens vänsterpartister är goda demokrater precis som alla andra i riksdagen. Men tanken om att på ett extra upplyst sätt ha sanningen och rätten på sin sida har liksom stannat kvar i partiet. Därför hyllas den i verkligheten meningslösa oppositionstillvaron som något stort och renlärigt radikalt.

Att det är just företrädare för S partivänster som nu argumenterar för att S borde avstå från försöken att hänga sig in i den nya regering som väl antagligen bildas; det förvånar därför inte.

Opposition sägs ge Socialdemokraterna en chans att slipa vapnen och läran för att komma igen starkt vid nästa val 2022.

Den där strävan efter renlärighet har inget med socialdemokrati att göra. S är till själen ett stort medborgarparti som vill ha makt och inflytande. Medborgarna är inte renläriga. Därför är S ett flerfaldigt större parti än V. Den som förespråkar opposition som något gott och bra förväxlar kort sagt Vänsterpartiet med Socialdemokraterna.