Widar Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet går bra i opinionen. De båda partierna skulle - givet dagens opinionsläge - tillsammans få runt 110 mandat i nästa riksdag; en dryg tredjedel av kammarens ledamöter för mandatperioden 2018-2022 skulle således och med andra ord representera partier som vill att Sverige ska lämna EU. Det styrkeförhållandet är värt att påminna om nu när många EU-vänner i spalterna hoppas på att uppmärksamheten för Jimmie Åkessons EU-motstånd ska få stödet för SD att avta.

Sverigedemokraternas partiledare intervjuas (18/6) i Dagens Industri. Åkesson kräver en "folkomröstning" om EU-medlemskapet med den minst sagt tydligt uttalade förhoppningen att svenskarna ska göra som britterna och rösta för att Sverige ska lämna EU. Enligt intervjun i DI är hans argument främst ideologiska. "Vi ska inte vara med i en överstatlig union", säger Jimmie Åkesson. Även Vänsterpartiet bygger sitt utträdeskrav på ideologiska argument: "EU begränsar demokratin. Vi kritiserar EU för att prioritera den inre marknadens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena", skriver partiet på sin hemsida.

Stödet för medlemskapet i EU är och har förvisso varit stabilt bland de svenska medborgarna. Det kan ju dock till viss del bero på att inget parti av betydelse har drivit utträdesfrågan med någon större intensitet. Nu är det annorlunda. Dels håller britterna på att lämna EU. Dels har medierapporteringen om Unionen under flera år dominerats av föreningens oförmåga att processa fram gemensamma beslut om migration och folkvandringar i kretsen av medlemsländer.

Det nya nu är också att vi har två populistiska och populära partier som båda har EU-utträdet som krav i sina program.

Det finns kort sagt flera anledningar att vässa argumenten för medlemskapet i EU. För Sverige som ett öppet, marknadsekonomiskt och frihandelsberoende land är tillträdet till EU: s inre marknad för varor och tjänster helt avgörande för välståndet och välfärden. För Europas medborgare är EU: s fredsskapande förmåga av bokstavligt talat livsavgörande betydelse. Med handel, byråkrati, rörlighet och politik som vapen har krigshetsare och separatister hållits på mattan.

Varje svenskt parti med regeringsambitioner bör därför möta en miljö där de inser att utträdeskrav ur EU är ett oöverstigligt problem.