Debatt Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation och Parisavtalets 1,5-gradersmål måste nås, sa Stefan Löfven när han presenterade sin regeringsförklaring. Löfven gav flera viktiga besked om hur Sverige ska få ner sina utsläpp. Det ska göras stora investeringar i järnvägsnätet. Gröna obligationer och grön skatteväxling ska användas för att påskynda omställningen. Flygskatten blir kvar och nya bensin- och dieselbilar får inte säljas efter år 2030.

Men för att garantera att vi verkligen når klimatmålen behövs koldioxidbudgetar på global, nationell, regional och kommunal nivå. Uträkningar för 17 kommuner och regioner, av Uppsala Universitet och Ramboll, visar att det behövs årliga utsläppsminskningar på 16 procent för att vi ska nå tvågradersmålet – alltså det högre mål som förväntas få katastrofala konsekvenser för mer än en miljard människor. Omställningen måste bli högsta prioritet inom alla politikområden och på alla politiska nivåer.