Widar Partiledare är i allmänhet bra på att försöka framhäva och överdriva reella och påhittade skillnader och motsättningar mellan det egna partiet och andra partier. Så är de skolade och inlärda. Den vedertagna sanningen är att väljare antas gå igång på skillnader. En sanning som dessutom med iver bärs fram av journalismen. Det där är faktiskt inte riktigt sunt.

I verkliga livet är skillnaderna påfallande små mellan de partier som ingår i de möjliga regeringsbildarnas kretsar. Regeringsnärhet och ansvarstagande är formerande. Till och med Miljöpartiet – om det nu inte spricker eller övertas av de fyras gäng – har hunnit en bra bit i sin inskolning till ett mer allmängiltigt och regeringsdugligt parti med miljö/klimatfrågor i topp.

Skillnadsbristen är väl värd att salutera. Politiken är en spegel av förhållanden på marken. Fred och välstånd och demokrati har präglat tillvaron för svenskarna i flera generationer.

Partiledardebatter är skillnadspolitikens och hittepåproblemens högmässor. Tänk om det istället vore tvärtom. Tänk om partiledardebatter istället var lösningsfixerade. Tänk om journalisterna istället för sin egen inlärda konflikthunger skulle företräda medborgarna och sätta press på partiledarna att resonera och argumentera för sin politik på ett sådant sätt att det kan göras troligt att det finns majoritet för förslagen.

Då skulle vi slippa mycket av alla dessa låtsaskonflikter som främst spelas upp för journalister, kommentatorer och för de mycket få procent av Sveriges befolkning som är passionerade partigängare.

Ur ett medborgarperspektiv skulle det vara betydligt mer spännande och avsevärt mer konstruktivt att under ett par timmar med åtta partiledare i studion kunna få ana hur politik växte fram och om hur möjliga konstellationer skulle kunna se ut.

Svensk inrikespolitik skulle behöva något sådant. Nu är allt för mycket av retoriken på låtsas. Blocken är på låtsas. Regeringsalternativen är på låtsas. Utspelen är på låtsas. Vare sig ett fyraprocents – eller ett tjugosjuprocentsparti kan stoppa, ändra, förnya, skapa, rätta till eller ställa i ordning något på egen hand.

Samarbetsförmåga är allt. Det borde lyftas fram.