Widars ledare "Det står en hel del på spel just. Sverige är ett land splittrat mellan två olika solidaritetsideal". Med de orden inledde historikern, författaren och professorn Lars Trägårdh en spännande artikel i Göteborgsposten nyligen.

Hans text ingår i en serie av artiklar om "Sverige 2050" som tidningens ledarsida tagit initiativ till. Trägårdh är en mycket intressant tänkare och talare som jag haft förmånen att träffa då och då under livets gång.

TV: Behöver invandrarlandet Sverige ett nytt samhällskontrakt?: Folkbladets Widar Andersson i samtal med Lars Trägårdh och Andreas Johansson Heinö. (18/1)

De två solidaritetsideal som enligt Trägårdh riskerar att splittra Sverige är å ena sidan den "medborgarskapsprincip" som härstammar från den tidiga socialdemokratin under Per-Albin Hansson. Vår solidaritet är i detta avseende en högst nationell gemenskap.

Läs gärna: Vi vill vara i fred tillsammans.

"Det andra idealet är idén om mänskliga rättigheter (MR). (--) Tanken om alla människors lika värde som är grunden för MR-idealen står i konflikt med medborgarskapsprincipen. Våra skyldigheter gentemot en fattigpensionär i Malmö är väsensskilda från de vi har för flyktingar från Syrien. Detta kan låta brutalt men, som hösten 2015 visat, tjänar vi lite på att gräva huvudet i sanden och låtsas som om medborgarskap och mänskliga rättigheter är samma sak. All fungerande demokrati förblir än så länge nationell. Det är medborgare som röstar och betalar skatt", slog Trägårdh fast i sin artikel i Göteborgsposten.

Läs gärna: Utan klassresor stannar Sverige.

Det ligger mycket i hans iakttagelser. Som en "nationell gemenskap" finns det ju naturligtvis ingenting som säger att Sverige ska vara/borde vara en sluten plats på jorden. Tvärtom är vi en öppen och frihandlande marknadsekonomi och ett stort invandringsland. Det Lars Trägårdh pekar på är däremot motsägelserna i MR-vänsterns samtidiga försvar för att välfärdsstaten ska vara likadan som vad den är idag - eller matas med ännu högre skatter från de arbetande svenskarna - samtidigt som det beskrivs som en mänsklig rättighet att invandra till Sverige på det allmännas bekostnad.

Läs gärna: Jimmie Åkesson regerar.

Här finns också självklart en stor fara för socialdemokratin. Glömmer partiet bort "fattigpensionären i Malmö" så kan det gå riktigt illa.