Susanna Beskow Norgren: Ny ordförande för Vänsterpartiet.

"Marcus Posada, 30, är ny ordförande för Vänsterpartiet i Norrköping. Ett parti som fått många nya medlemmar. I söndags hade Vänsterpartiet Norrköping årsmöte i IOGT-NTO:s lokaler i Matteusgården. Marcus Posada, 30, valdes till ny ordförande.

– Vänsterpartiet Norrköping växer kraftigt till skillnad från de flesta andra partier. Under 2018 har vi ökat med betydligt mer än 100 medlemmar och många har dessutom valt att bli aktiva. Vi ökade också med över 2600 röster och fick 8,2 procent av Norrköpingsborna. Vi kommer att använda vår ökade styrka för att synas mer i bostadsområdena och driva kommuninnevånarnas frågor som oftast också är våra frågor, säger Marcus Posada."

Widar Andersson: Hon säger hellre som det är.

"Hon betonar samtidigt att klimatpåverkan blir ”avsevärt mindre” med hennes förslag: ”Men man kommer aldrig ned till noll så länge man använder resurser”, säger Maria Wetterstrand.

Och i den verkliga verkligheten lär resurser – livet självt egentligen – fortsätta användas. Wetterstrand vill inte låtsas om något annat. Hon säger hellre som det är. Och gör därmed klimatproblemet mer begripligt för oss vanliga dödliga. Bäst av allt i mina ögon är hennes kritiska hållning till den senare tidens utveckling där klimatfrågan har rört sig mot att handla ”mycket mer om individen och väldigt lite om nationell politik och internationell politik och EU-politik.”