Jenny Ekenlie: Miljöbov att föda barn. (Krönika)

"Att uppmuntra till stora barnfamiljer genom procentuellt sätt höga bidragsökningar i form av flerbarnstillägg strider mot miljömedvetenhet och borde omgående avskaffas. Det förefaller självklart att skattemedel, i tider med försämrad välfärd, inte bör premiera fortplantning av stora barnaskaror. Om alla på jorden lever som vi gör i Sverige behövs 4 planeter, läste jag på WWF:s hemsida. Mänskligheten förstör den lånade miljön och vi lever över våra tillgångar. Det är svårare att sanera planeten än att ta hjälp av Lyxfällan vid överkonsumtion, trots att den egna plånboken gapar tom. Vi måste lära oss att rätta mun efter matsäcken. Alla bör sluta överkonsumera och slösa på jordens resurser.

Henrik Jonsson: "En förtryckande symbol."

"Moderaterna vill att kommunen ska sluta använda flickor med slöja i sitt kommunikationsmaterial. "Det är en förtryckande symbol", säger Sophia Jarl (M).

Svenska simförbundets ordförande Ulla Gustavsson fick nyligen lämna sin post efter att hon kritiserat Riksidrottsförbundet för att använda bilder på flickor i slöja. Något som väckte en hel del reaktioner. Reaktioner blev det även när Gävle kommun nyligen hade en digital reklamskylt med en kvinna i slöja, en skylt som förstördes. Efter dessa uppmärksammade händelser vill nu Moderaterna skaka liv i debatten i Norrköping igen.

– Små flickor ska inte utsättas för det förtryck som vi tycker slöjan står för, säger Jarl."