Åsa Hanell: Andra rånet på kort tid.

"Polisen har ännu inga spår efter den trio som rånade My Way-butiken i Ektorp. Rånarna ska ha använt ett pistolliknande föremål och flytt i en bil. Rånet under onsdagen var det andra på kort tid. Förra måndagen utsattes butiken i "Korven" i Hageby för ett väpnat rån. Har ni några misstankar om att det är samma trio som är inblandad i bägge rånen?

– Det är en sak vi tittar på, säger Leif Hermansson, chef för grova brott vid polisen i Norrköping.

Det finns saker som har vissa likheter vid de bägge rånen. Men det finns också saker som skiljer dem åt. Vid rånet i "Korven" användes visserligen ett vapen, men vid rånet i onsdags i Ektorp är det troligt att det förekom någon form av handeldvapen, det gjorde det inte i det första rånet."

Widar Andersson: Sluta larva er om V och SD.

"Partisympatisiffror eggar mig inte så mycket för stunden. Det är evigheter till nästa ordinarie riksdagsval då sådana siffror återigen blir hårdvaluta. Det som däremot oroar mig djupt är de mycket svaga förtroendesiffrorna för politikens politiker. Den medborgerliga misstron breder ut sig på ett illavarslande sätt. Utan hyfsat förtroende i breda grupper är det mycket svårt att få något vettigt gjort. Förtroende är något helt annat än slavisk beundran. Förtroende handlar om när folk som egentligen inte sympatiserar med dig muttrar något om att "men okej, hon verkar veta vad hon talar om i det här fallet/han är inte min favorit men i det här tycker jag nog att han har ganska så rätt i alla fall."