Widar Andersson: Personkulten får det att rasa.

"För knappt ett par år sedan var det andra ljud i skällan. Då var det moderaternas Anna Kinberg Batra som började rutscha neråt i förtroendeligan. Många av de som lämnade M satte istället sin lit till Annie Lööf. Uppgången fortsatte för Centerledaren. Anni Lööf parkerade på pallplats i varje mätning; inte så sällan högst upp i kamp med statsminister Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M). Men det var då det. Annie Lööf har inte rosat marknaden under de fåfänga regeringsbildningsförsöken under hösten. Hennes väldiga ordmassor om "sakpolitik" har inte kunnat dölja det faktum att hon använt C: s avgörande 31 mandat för att säga nej till både Löfven och Kristersson i riksdagens omröstningar om statsminister."

Alexander Nyrinder: Kraftig storm drabbade länet.

"Stormen Alfrida påverkade Östergötland under natten med nedblåsta träd och stopp i kollektivtrafiken. Totalt var cirka 4 000 hushåll utan el över hela länet. Under onsdagseftermiddagen var siffran nere i drygt 310. Stormen Alfrida har orsakat bland annat strömavbrott och diverse trafikstopp i länet. Vid 23-tiden hade även ett plasttak rasat ner i Motala, och en större fläktkåpa blåste ned från ett fyravåningshus på Slottsgatan i Norrköping och krossade rutan på en bil.

Träd har blåst omkull och lagt sig över vägar i länet. Räddningstjänsten har fått åka ut och röja undan dem allteftersom. Begränsad framkomlighet råder på väg 687 mellan Bestorp och Sätravägen i båda riktningar.