Malin Perk: De ska bygga inre hamnen.

"Det är nu klart att det blir entreprenör NCC Sverige AB som fått uppdraget: utbyggnad av Inre hamnen.

– Ett avtal har ingåtts mellan NCC Sverige AB och Norrköpings kommun för att bygga ut Inre hamnen, meddelar Norrköpings kommun i ett pressmeddelande på fredagen. Avtalet undertecknades på torsdagen.

– Nu inleds arbetet att tillsammans med NCC lägga upp det vidare arbetet med Inre hamnen – Norrköpings nya innerstadsdel.

– Nästa steg blir att tillsammans lägga upp hur arbetet med Inre hamnen genomförs på bästa sätt. Det är mycket viktigt att vi har en gemensam syn på målet, att vi jobbar med att tidigt identifiera risker och strävar efter en säker arbetsplats och en god kostnadskontroll, säger Fredrik Wallin."

Widar Andersson: En förlust att leva med.

"En styrka för Kvartetten är gruppledarnas enskilda kompetenser som tillsammans bildar ett starkt lag. Eva-Britt Sjöberg (KD) och Karin Jonsson (C) är pålästa, sakliga och verklighetsnära företrädare för sina ansvarsområden. Karin Jonsson har en hel del av klassiska centerpartisters rävar bakom öronen och Eva-Britt Sjöberg har en hel del av klassiska kristdemokraters präktighet och moral. Vilket stärker dem båda och vilket stärker Kvartetten. Året som väntar kan bli tufft. Ekonomin väntas vika nedåt. Rikets styre väntas bli problematiskt. Ett stabilt styre i Norrköping kommer att ha stor betydelse här i trakten."