Widar Per Svensson är politisk chefredaktör på Dagens Nyheters ledarsida. Svensson har varit på vandrarhem på Tysklands högsta berg och han har sett bilder från bergskedjan Himalaya i Asien. På berömt manér numera tycker sig Per Svensson ”höra naturen viska, ropa, allt oftare ryta.”

Det naturen har att säga till honom är att: Mycket tyder på att klimatkrisen kommer att utmana ”invandringsfrågan” som mobiliserande politisk fråga.” (DN 17/6)

Per Svenssons sätt att förhålla sig till politik och verkligheter illustrerar tydligt var skiljelinjen går. Uppifrån sina berg ser Per Svensson ut över världen och förfasas över ”invandringsfrågan”; som han sätter inom citationstecken för att markera att han anser att frågan knappast finns annat än som högerpopulistiska drömmar om fler och högre vägbommar i Europa.

Per Svensson tycker inte om ”invandringsfrågan.” Han tycker det vore bättre om människorna lät sig uppröras och engageras av klimatkrisen.

Mer att läsa: Orwell kunde inte gjort det bättre.

Jag kan förstå hur han tänker. ”Invandringsfrågan” är obehaglig eftersom den inte passar in i DN-liberalismens världsbild. I Svenssons värld är ”invandringsfrågan” endast användbar och nyttig som slagträ mot rasister; som det enligt DN numera tycks gå tretton på dussinet av i Sverige.

Han tycks se politiken som ett slags lek ovan alpmolnen där det går att välja bort sådant som inte passar ens liberala reflexer. Per Svensson är inte ensam om detta förhållningssätt. Alla små politiska partier uppträder mer eller mindre som Per Svensson. Det är just därför de är små. Verkligheterna känns hotfulla och motsägelsefulla. Därför blundar man helst för det som inte går i linje med ens partisanningar och partifördomar.

Min politiska varseblivning är helt annorlunda. Partier som styr landet ska inte sitta och välja mellan problem utan ta i tu med de problem som pockar på. Klimat eller invandring spelar ingen roll därvidlag. Partier som vill förneka vare sig det ena eller andra har förhoppningsvis ingen större eller längre framtid i politiken.

Liberala skribenter som vill sätta sådant de inte gillar i tillvaron inom citationstecken; de kan säkert dra sig fram på olika sätt. Men partier som beter sig sammaledes blir förhoppningsvis vänligt med bestämt avhysta av väljarna.