“Anledningen till att vi stängt av för genomfart är att vi har ett politiskt beslut om att centrum ska utvecklas från en transportzon till en vistelseyta. Ett levande centrum innebär att människor ska och vill vistas där. Vi har därför också utvecklat en ny yta för vistelse, rekreation och lek på Bergslagstorget inklusive den avstängda delen av Bergslagsvägen. Den är såvitt vi förstår populär bland många, inte minst barnfamiljer. Det är viktigt att ytan också är trygg och säker, vilket förklarar avspärrningarna. Biltrafik till centrum fungerar ju fortfarande – däremot vill vi minska den trafik som bara är av genomfartskaraktär. Här hänvisar vi till Norrköpingsvägen/Riksväg 51 via rondellen vid Slottsvägen och vidare på Bergslagsvägen i riktning mot Örebro. Du är välkommen att lämna dina synpunkter på centrums utformning – idag och framöver - via vår enkät som du hittar på www.finspang.se/jagtycker”.

Cristina Lindén representant för Finspångs kommun har lämnat följande svar på min undran om avstängningar av gator/vägar i anslutning till Bergslagstorget i centrum av Finspång. Vad jag förstår av detta svar så ska torget bli en stor lekplats? Nu ska mammor och pappor ta sina barn till Bergslagstorget för att de ska få leka där. Men dessa föräldrar som ska åka till denna stora lekplats måste väl då vara kvar där och övervaka sina barn? Var ska de parkera sina bilar? Nu när det finns bara 4-5 platser utanför Banken. Eller är det tänkt att de ska cykla dit med sina barn? Jag tycker denna idé verkar något konstig för att uttrycka sig milt. Jag tror detta om lekplats är ett svepskäl för att kunna stänga av centrum från biltrafik. Är det så dåligt med lekplatser i ytterområdena där bostäderna finns? Så de nu ska flyttas till ett torg mitt i Finspångs centrum? Nej, detta verkar rena stolleprovet Cristina Lindén.

Och varför har detta inte offentliggjorts innan beslut har tagits? Jag som prenumererar på Folkbladet där det står minst en sida om Finspång varje dag har missat detta. Nu är ju inte detta någon katastrof för oss som ibland måste ta oss till centrum i Finspång med bil. För att besöka bank, apotek mm. Vi kan gå eller cykla från i mitt fall längst bort på Ekmansväg. Visserligen är jag i 80-årsåldern. Men lite får man som åldring offra för att barnen ska kunna leka i centrum. När ni nu har stängt av torget så försvann också cirka 4-5 parkeringsplatser som en följd av denna avstängning. Nu återstår bara de 4-5 parkeringsplatser som finns utanför banken. Och där är det alltid fullt på dagtid.

”Denna avstängning är så vitt vi förstår populär bland många, inte minst barnfamiljer skriver Cristina Lindén vidare i sitt svar till mig”. Faan tro't sa Rellingen? Jag befarar att denna avstängning kommer att följas av flera i vårt centrum.

Vad gäller genomfartstrafik som Cristina Lindén tar upp som ett ytterligare skäl för denna avstängning kan jag inte bedöma hur relevant den är. Jag kör aldrig genom centrum när jag ska vidare någonstans. Och varför ska folk göra det? Inte minst nu när ett stort bygge av ny vårdcentral pågår i centrum.