Debatt Oavsett vart man vänder sig idag så nämns "klimathotet" och med detta en aldrig sinande ström av domedagsprofetior!

För att rädda klimatet så införs en mängd punktskatter som tillexempel flygskatt, höjd bränsleskatt, skatter på plastprodukter med mera, och detta utan att det så kallade "klimathotet" ifrågasätts av någon!

Ingen är intresserad av att informera om att Antarktis isar växer snabbare än vad Nordpolens isar smälter samt att världens öknar nu blir allt grönare på sattelitfoton.

Världens statsmakter gynnas ju av att kunna ta ut högre skatter med hänvisning till klimathotet och miljön vilket möter föga protester, vidare så vinner ju vänsterrörelsen på att gröna partier vinner mark runt om i världen.

Det talas ständigt om den ökade halten av koldioxid vilken är 0,3 procent av jordens atmosfär, detta är ingen giftgas utan något som är nödvändigt för allt liv på jorden.

Visst en ökad mängd koldioxid ger högre temperaturer men bevisen för mänsklig påverkan av just mängden av koldioxiden är långt ifrån så starka som man lätt vilseleds att tro.

Enligt expertisen så står mänskligheten för 3 procent av de 0,3 procenten av koldioxid och landet Sverige för i princip ingenting i det stora hela, detta nämns aldrig i klimatdebatten!

Men trots detta så har vi i Sverige med hänvisning till klimatet världens mest extrema skatter på drivmedel!

Klimathysterin har blivit en födkrok för en hel industri som livnär sig på bidrag från stater och EU, och detta utan att få sina domedagsteorier undersökta eller ens ifrågasatta!

I Sverige finns en mängd framstående klimatexperter som engagerat och sakkunnigt avfärdar klimathotet, men dessa och övriga 10 000-tals vetenskapsmän runt om i världen hörs aldrig i debatten för dem delar inte en svensk 16-årig skolflickas klimatreligiösa sekts värderingar!

Det är sorgligt att behöva ställa frågan men varför är svensken så oerhört trångsynt?