Debatt Parisavtalets mål är vi inte ska nå 2 graders global uppvärmning med inriktningen att hålla oss under 1.5 grader. Ska vi i Sverige ge vårt bidrag till detta krävs att vi minskar våra utsläpp från dagens strax under 11 ton koldioxid per person och år till under 2 ton. Och då är vårt flygande, nationella och utrikes, inte medräknat, som ensamt står för utsläpp på 10 miljoner ton växthusgaser per år.

I den underlagsrapport, som FN:s klimatpanel tog fram inför det stora klimatmötet i Polen nu i december, fick vi veta hur bråttom det är om vi ska klara klimatmålen. Utsläppen av koldioxid, som har ökat de senaste två åren, måste börja minska redan 2020 och sedan snabbt gå ner mot noll nettoutsläpp, alltså när utsläppen balanseras av vad skog, mark och hav kan ta upp. Vi måste kräva att den kommande regeringen har en klimat- och miljöpolitik, som trovärdigt leder till att Sverige tar en ledande roll för att såväl de nationella som internationell klimatmålen ska klaras.