Debatt Så har vi då fått en regering. Många av oss undrar vad den kommer att uträtta. Vilka ambitioner ser vi i S-MP(V-C-L-överenskommelsen), den så kallade Jöken? Förutom själva grundbulten, att stänga ute SD.

Regeringen vill se över hyresrätten och arbetsrätten. Det är områden som kan behöva en översyn. Men det kan förvåna att S själva inte tagit initiativen utan presenterar reformförslagen tillsammans med andra partier. Båda frågorna är traditionellt viktiga för S. Och båda är så komplexa att det inte lär hända mycket de närmaste åren.

Regeringen har också lovat att inte röra friskolornas vinster. Dessutom förutskickat 10 000 nya poliser, ett åtagande som lär bli svårt att infria p g a rekryteringsproblem och stora avgångar.

Bekymmersamt är även regeringens svala intresse för att få ordning och reda på migration och integration, ett område som Magdalena Andersson uttryckte oro för i DN i dec 2017. Hon avrådde där migranter från att söka sig till Sverige. Nu planerar regeringen att ta emot ett stort antal alternativt skyddsbehövande.

Liksom i afghanamnestin i somras handlar det alltså om andra än flyktingar. Nu är det Annie Lööf som håller i migrationstaktpinnen tillsammans med MP.

De utlandsföddas arbetslöshet vill man minska med "etableringsjobb", som vanligt. Det lär inte hjälpa den här gången heller.

En ökande befolkning ställer krav på kommunerna, som ska ordna med skolor, bostäder och barnomsorg. Många kommuner har pressad ekonomi redan i dag, men detta nämns bara i allmänna ordalag i Jök-dokumentet. Kanske ökar intresset när kommunerna nödgas dra ner på välfärden? Det kan ske snart.

I turerna efter valet har vi väljare spelat liten roll. Hur reagerar nu de som röstat på S för att de vill ha en S-politik som de känner igen? Med bl a den utlovade satsningen på trygghet. Om de inte vill vänta till nästa val kanske vi även här får se folk dra på sig gula västar och gå ut och demonstrera på gatorna.