Replik För ett par veckor sedan skrev jag en artikel om Folkbladets och Widar Anderssons syn på Sverigedemokraterna. Jag hävdade bland annat att SD skiljer ut sig från andra riksdagspartier med sin syn på samhällelig samhörighet. Jag hänvisade till SD: s principprogram och resonemanget om människors nedärvda ”essens” och vad det betyder enligt SD för att få vara en fullvärdig medlem av vårt samhälle. I praktiken leder SD-s politik till att vi delar upp människor som lever i vårt land i riktiga och andra svenskar. Riktiga svenskar är alla de som enligt SD omfattas av den nedärvda essensen.

SD: s Matthias Olofsson tycker att jag smutskastar SD. Han reagerar särskilt mot uttrycket ”riktiga” svenskar. Nja, jag kunde ha citerat partiledaren Jimmie Åkesson istället. I SVT: s valdebatt förra året förklarade han den höga arbetslösheten bland invandrare med att de inte var svenskar.

Det kan förefalla lite märkligt att Matthias Olofsson blir så upprörd. Bortsett från det semantiska påpekandet så motsäger han inte det jag skrev. Särskilt inte då han i nästa andetag för ett resonemang om att jag vill göra IS-terrorister till svenskar. Jo, en del är svenskar, men det gör dem inte för ett ögonblick till mindre avskyvärda.

Min artikel handlade som sagt om Folkbladets förhållningssätt till SD och andra partier. Det Matthias Olofsson skriver gör mig ännu mer övertygad. Självklart bidrar migrationen till problem, särskilt när människor tvingas fly från krig och förtryck. Det innebär påfrestningar för individer och för det mottagande landet. Därför är det viktigt med en reglerad invandring och en trovärdig asylpolitik. Men jag är lika säker på att vi klarar migrationen bäst om vi ser alla som bor i vårt land som samma slags svenskar, oavsett bakgrund. Föreställningar om hur människor är beroende på ”nedärvd essens” är inte bara felaktiga utan dessutom fördomsfulla.

För övrigt tycker jag att terrorister, svenska och andra, ska ställas till svars där de har begått sina brott. Och de ska sitta bakom lås och bom, oavsett bakgrund.