Riktigt hur de där pendelrörelserna går till är svårt att säga. Influenser, infall och perspektiv flödar över världen och steg för steg inlemmas vi i några dominerande strukturer för tankar om samhällets utveckling och problem. 

Mer att läsa: Vakna Sälen1 Kriget är redan här.

Den tidigare inrikeschefen på Ekot Anders Jonsson, som också i långa tider kommenterat politik i bland annat Expressen och Svenska Dagbladet, undslapp sig häromdagen i Dagens Arena en intressant krönika om samhällsandans möjliga förskjutning från privatisering/individualism och till mer av gemensamt ansvar i samhället. 

Som "bevis" för sin tes anför Anders Jonsson bland annat en serie intervjuer i Dagens Nyheter med ett antal tänkare och strateger från de politiska partierna. Flera av intervjuerna är mycket läs- och tänkvärda och Jonssons läsart är alls inte sökt eller överdriven. Inte minst uppvisar de tre som intervjuas från de stora partierna - Aida Hadzialic, Alice Teodorescu Måwe och Mattias Karlsson - tydliga tecken som talar för Anders Jonssons spaning.

Socialdemokraten Aida Hadzialic talade i sin intervju om behovet av "gemensamma kulturella referensramar", om samarbete med M i stora och tunga frågor, om vikten av att inspireras av Mette Frederiksens strama migrationspolitik i Danmark, om förstatliganden för att åstadkomma sammanhållning i samhället och om "folkförankrad" politik och om nyttan med en tydligare "nationell identitet."

Mer att läsa: Hon laddar om med goda argument.

Sverigedemokraten Mattias Karlsson var å sin sida noga med att betona betydelsen av alla de "hundratusentals invandrare" som kommit till Sverige och gjort/gör stora insatser för vårt land. Han beklagade sitt partis ensidighet med att bara peka problemen med invandringen. Karlsson talade om behovet av ödmjukhet och av okaxighet i umgänget med andra partier, framförallt M och han talade om nödvändigheten av att samlas runt den svenska kulturens särställning.

Moderaten Alice Teodorescu Måwe talade om baksidan med privatiseringar, om behovet av stora uppgörelser med S om "migration, klimat, skola och arbetsmarknad" och om att M nu har ett "väldigt bra tillfälle att ska stöd för sin politik från många olika håll."

Det kan vara så att polarisering och privatisering sjunker i bakgrunden när de tre stora partierna mer och mer riktar in sig på att vinna stöd och väljare genom samarbete i sakfrågor för det gemensamma Sveriges bästa. I så fall är det ett bra och mycket välkommet skifte i den svenska tidsandan. Gaphalsar och konspiratörer får leka någon annanstans.