På måndagen talade försvarsminister Peter Hultqvist på Folk och Försvars konferens i Sälen. Precis som moderatledaren Ulf Kristersson gjorde i sitt anförande på söndagen så var Hultqvist tydlig med att Försvarsmakten behöver växa till sig i Sverige. Där Kristersson talade om ett tillskott på ytterligare nio miljarder kronor och att "varje krona ska göra nytta" var Hultqvists vinkel att antalet värnpliktiga ska bli fler; senast 2025 ska det utbildas 8000 värnpliktiga per år. 

Oavsett från vilket håll politikerna närmar sig sakfrågan - antal miljarder eller antal soldater - så är riktningen glasklar och tydlig. Det militära försvaret är idag en högt prioriterad fråga i de statsbärande partiernas krets. 

Medan politikerna på Högfjällshotellet talade om ett försvar som i huvudsak ägnar sig åt övningar så håller poliser på att slita ut sig i skarpa och närmast dagliga bataljer med gatukriminella som spränger och skjuter och dödar och som inte åker fast för sina brott. Det gångna dygnets sprängningar i centrala Stockholm och Uppsala är tydliga påminnelser om att rättsstatens våldsmonopol nu utsätts för aggressiv konkurrens och tung beskjutning. Det pågår något som väl snart rättmätigt bör liknas vid ett krig mitt inne i stora svenska städer

Artikelbild

| Försvarsministern Peter Hultqvist talade i Sälen på måndagen.

Polisen och övriga delar av rättsstaten behöver få betydligt ökade befogenheter.

Uppenbart räcker inte polisens/rättsstatens resurser till för att betvinga de hänsynslösa personerna i de kriminella grupperingar som spränger och förstör. En berättigad oro riskerar att sätta sig hos medborgarna; klarar verkligen staten av sitt uppdrag? Eller är det gangsterväldet som regerar?

De ledande politikerna på Högfjällshotellet och annorstädes har ett stort och tungt ansvar. Det första de behöver göra är att sluta relativisera våldsutvecklingen i Sverige. Rädslan för att rakt och redigt ta tag i de svenska problemen sådana de är har inneburit att mycket tid har gått förlorad.

Försvarsberedningen gjorde en smärre sensation när de på Högfjällshotellet för ett par år sedan slog fast att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kunde uteslutas.

Artikelbild

| Moderatledaren Ulf Kristersson talade för en utökning av försvarsanslaget.

Många medborgare i de drabbade kvarteren i Stockholm eller i Linköping eller i Uppsala eller i Malmö eller i Helsingborg eller snart sagt var som helst i Sverige skulle nog vilja hävda att de väpnade angreppen redan är här.

Det är bra att diskutera vad som behöver göras om kriget kommer. Än viktigare är att vidta rätta och resoluta åtgärder när kriget redan är här.