Debatt Politikerna kan inte bilda en regering då de har grävt ner sig i gamla rötter. En del anses bara ha trevliga rottrådar medan andra påstås ha unkna dito. Vad som syns ovan jord betyder mindre än vad som döljs nere i komposten. Två partier skulle kunna lösa låsningen om de ruskade av sig rötterna. De slutar båda på demokrati.

De kunde gå samman och den sociala delen fick ta hand om sitt intresseområde och den Sverigeinriktade sitt. Båda har uttalat sympati för det svenska folkhemmet. Det borde kunna fungera som ett sammanhållande klister. Genom alliansen skulle de mer destruktiva delarna hos kombattanterna neutraliseras. Varför har inte denna regeringslösning kommit upp på bordet? Svaret är att båda dras med rigida fanatiker som kört fast i rotsörjan. Dessa bromsklossar måste pensioneras. Den nya demokratiska alliansen - lämpligen kallad den Svenska socialdemokratin, SSD skulle få 80 procent av medborgarnas stöd. Och det splittrade gamla landet skulle komma ner på stabila fötter.