Debatt Idag debatterar riksdagen om ett nytt handelsavtal mellan EU och Kanada, CETA. Sverige är ett litet exportberoende land. Vår handel med omvärlden är avgörande för vårt välstånd och vår utveckling. Vänsterpartiet har genom åren aktivt stöttat att Sverige avvecklat tullar, kvoter och andra handelshinder.

Anhängarna till CETA har höga förväntningar på avtalet. Samtidigt finns många frågetecken och kritiken är omfattande. Det mest uppseendeväckande är att avtalet ger investerare möjlighet att stämma länder om lagstiftning och regleringar skulle kunna påverka investeringarna negativt. I klartext ska företag kunna kräva kompensation av länder för utebliven förväntad vinst.

Det finns flera exempel på när storföretag använt sig av liknande avtal för att stämma länder för deras miljöpolitik. 2015 beslutade till exempel Obamaadministrationen i USA att stoppa en kanadensisk oljeledning genom USA eftersom det skulle leda till ökade utsläpp av växthusgaser. Företaget TransCanada svarade med att stämma USA på miljardbelopp. Även djurskyddsorganisationer har uttryckt oro för de stora skillnader som finns vad gäller synen på djurhållning och antibiotikaanvändning. De olika förutsättningarna riskerar att snedvrida konkurrensen och påverka svenska och östgötska bönder negativt.

Många av kritikerna till CETA är fackliga organisationer runt om i Europa. Här hemma har Kommunal uttryckt oro, inte minst för att avtalet saknar garantier för fackliga rättigheter och offentlig välfärd. Utan fungerande sanktioner finns risken att företag tar tillfället i akt och använder social dumpning som en strategi för att öka vinsterna. Att en socialdemokratiskt ledd regering så okritiskt säger ja till ett avtal som riskerar att slå hårt mot arbetstagares rättigheter är anmärkningsvärt.

Vi vill ha en rättvis handelspolitik som sätter människor, djur och miljö främst och som fokuserar på ökade samhällsvinster – inte bara på vinster för storföretag. Därför kommer vi som enda parti i Riksdagen att rösta nej till CETA.