Widar Folk och Försvarskonferensen i Sälen avslutades på tisdagen. Terrorismens och den grova brottslighetens bekämpande stod i centrum när justitie - och inrikesminister Morgan Johansson intog scenen inför de tappra konferensdeltagare som härdat ut på Högfjällshotellet i dagarna tre. Morgan Johansson har fått fart på saker och ting. Regeringen betar av brister i lagar och straffsatser på löpande band. Gamla märkligheter som tidigare försvårat för polisen att hålla koll på riskmiljöer, riskindivider och risksituationer rensas bort och pengar skjuts till. Morgan Johansson har heller inga problem att få stöd för sina förslag i riksdagen. Enligt vad han sade i Sälen så har så gott som alla av hans dryga hundra propositioner fått tillräckligt stöd från andra sidor av blockgränsen.

Förändringarna går dock långsamt; så är det. Att rekrytera nya och lämpligt utbildade befattningshavare till rättsstatens alla avdelningar och funktioner är ett grannlaga arbete med många problem. Exempelvis tycks polisen ha liknande rekryteringsproblem som det militära försvaret. Alltför få söker frivilligt till utbildningarna och alltför många slutar. Läget blir knappast ljusare av att rekryteringarna på motståndarsidan fungerar betydligt mer effektivt. Vetenskapsjournalisten och författaren Henrik Höjer - en förnuftets och kunskapens röst inte minst i terrorfrågor i sina krönikor i SvD - pekade i ett nyligt samtal med programledaren Paulina Neuding på Kvartal.se på hur andelen pojkar som lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet stadigt ökar. Enligt Skolverket rör det sig nu om 20 procent, vilket motsvarar ungefär 10 000 unga män i varje årskull; varav de flesta med utländsk bakgrund och många med anknytning till de förorter där den grova kriminaliteten frodas bland dyra kanyler och billiga kpistar.

"Det går att försöka analysera och förstå terrorismen utifrån befintliga studier, det är bättre än slagord och snärtiga formler", konstaterade Höjer i en av sina spalter. Frågan är hur det står till med "befintliga studier" när det kommer till den grova brottsligheten? Har Morgan Johansson och andra politiker tillräckligt vetenskapligt underlag för sina reformer och åtgärder?

PJ Anders Linder är chefredaktör på Axess Magasin och en av de uthålliga deltagarna i Sälen. I ett blogginlägg på tisdagen red han en "käpphäst" när han hävdade att debatten om brott och brottsbekämpning lider av ett "intellektuellt underskott": "Jämför hur många forskare, ämbetsmän och myndigheter som vänder och vrider på den ekonomiska politiken med hur många som analyserar polisens arbete och föreslår förbättringar", argumenterade PJ. Han har tveklöst en poäng. En poäng som han delar med Kvartal.se som gav Henrik Höjers medverkan rubriken "Vi behöver mer fakta om våldet."