Debatt Samtidigt som vi i Sverige och även i Europa i övrigt har haft mycket kallt och snöigt väder, har det i Arktis varit ovanligt höga temperaturer. På vissa ställen 30 grader varmare än normalt! Meterologiska institutet i Danmark har en mätstation på Grönlands nordligaste udde. Där uppmättes under 10 dagar temperaturer på noll grader eller mer under hela eller delar av dagen. Något helt ovanligt.

Så, vad är det som händer med vädret? Forskarna sammanfattar det i ordet Polar Vortex. Det är, enkelt uttryckt, en stark väst-till-östlig vind som cirkulerar över Nordpolen. Dessa vindar uppstår bara under den mörka arktiska vintern och skapar gränsen mellan mycket kall arktisk luft och varmare på lägre breddgrader. Den ser till att den kalla luften stannar över Nordpolen.

Det som har skett nu är att Polar Vortex har saktat ner och delat upp sig, vilket gör att varm luft kan strömma upp mot Arktis, medan kall luft strömmar ner över oss här i Sverige och övriga Europa. Att detta sker menar forskare beror på att havsisen i Arktis smälter och öppet vatten reflekterar inte solstrålarna utan vattnet värms upp. Utbredningen av havsisen var rekordlåg för årstiden i januari och temperaturhöjningen i Arktis är ungefär tre gånger så stor som den globala temperaturhöjningen. Temperaturskillnaderna mellan Arktis och områdena vid ekvatorn blir då mindre, vilket leder till att luftströmmarna blir svagare och öppnar upp för att kall luft strömmar söderut och varm luft norrut. Klimatförändringens påverkan på vädret är långt ifrån utforskat, men att vi kommer att få ändrade väderförhållanden får vi nog räkna med. Och begreppet Polar Vortex kommer vi att möta många gånger i fortsättningen.