Mest gehör väckte Leif Svenssons motion om att Västervik ska ställa upp målet att laga Sveriges bästa skolmat. En spännande målsättning ansåg både Jon Sjölander (M) och Marcus Fridlund (S). Mer svårsmält var den utbildningssatsning som föreslogs i motionen – 20–40 veckors utbildning av personalen. Kostförvaltningen förutspådde praktiska problem med att genomföra en sådan satsning. Motionen avslogs med röstsiffrorna 33–22.

Vänsterpartisten Mariann Gustafsson föreslog i en motion att kulturskolan ska bli avgiftsfri. I talarstolen lyfte hon de många positiva saker som det ger att till exempel lära sig att spela ett musikinstrument.

– Under mina år som lärare såg jag många elever som fick avstå från undervisning på grund av avgifterna.

Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna höll med om att avgifterna i dag kan vara för höga. Däremot var de inte beredda att avskaffa avgifterna helt.

– Vi får se i budgetprocessen om vi kan komma fram till en halvering, sade Marcus Fridlund (S).

Moderaten Jon Sjölander var tveksam till om tillgängligheten till kulturskolan ökar med sänkta avgifter:

– Vi har kö till undervisningen redan i dag.

V-motionen röstades ner med siffrorna 43 – 5.

I en tredje motion föreslog Vänsterpartiet satsningar på äldreomsorgen med höjd personaltäthet, bättre mat, utbildningssatsningar och möjlighet till fler aktiviteter. Tjänstemännen hade skrivit ett svar som i princip gick ut på att man försöker åstadkomma en så bra äldreomsorg som möjligt med de resurser som ges. Förslaget till beslut var att avslå V-motionen.

Centerpartisten Conny Tyrberg argumenterade för att äldreomsorgen i kommunen är bra.

– Vi placerar oss över riksgenomsnittet när det gäller hemtjänst, och på riksgenomsnittet när det gäller särskilt boende i brukarundersökningarna. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete i verksamheterna.

Mariann Gustafsson lät sig inte nöjas.

– Ska vi nöja oss med att det finns många kommuner som är bättre än oss?

Hon tyckte att kommunen satt alltför hårda ekonomiska resultatmål, och att det går ut över kvaliteten på verksamheterna:

– Vad är viktigast – ekonomiskt överskott eller en bra äldreomsorg? undrade hon.

Conny Tyrberg svarade att kommunen enligt lag är tvungen att ha en ekonomi i balans.

Jacob Hoffsten från Socialisterna underkände brukarundersökningarna:

– Siffrorna är inte särskilt relevanta. Det märker man om man pratar med brukare och personal.

När frågan gick till votering röstades vänsterpartiet ner även här, med siffrorna 45 – 5.