Stockholm stad har tillåtit cykeltrafik åt båda håll på ett antal enkelriktade gator med syftet att öka framkomligheten för stadens cyklister.

Men en privatperson överklagade reglerna till länsstyrelsen, som konstaterade att vägmärkena strider mot reglerna och att utmärkningen är trafikfarlig. Staden, som anser att reformen fungerat bra, överklagade i sin tur till Transportstyrelsen, som nu avslår överklagandet.

Daniel Helldén är kritisk:

Vi vet att det här fungerar. Jag förstår inte varifrån de får den här analysen, för mig verkar den vara tagen ur luften. I Europa är det här regel, vi kommer att bli undantaget.

När regleringen infördes 2016 ersattes först skylten för enkelriktat med en motorfordonstrafik förbjuden-skylt. Men det förvirrade bilister, vilket ledde till flera konflikter med cyklister. Staden valde då att återgå till skyltningen för enkelriktat, med en tilläggsskylt om att det inte gäller cyklar.

Transportstyrelsens beslut går inte att överklaga. Nu måste staden skylta om ungefär 350 kvarter.

Vi får gå tillbaka till den gamla skyltningen. Det är ju sämre, så Transportstyrelsen gör det sämre för alla trafikanter i stan, säger Daniel Helldén.