Bilder från förr återkommer nu med en bild, som visar ett förslag från 1890-talet.

Man ville ju redan då uppföra ett nytt hotell i Söderköping då det gamla hotellet” Hotell Fenix” strax intill, snart skulle vara historia.

På denna plats där vårt stadshotell skulle stå färdigt år 1911 fanns sedan långt tillbaka i tiden en skjutsstation, en plats där hästar härbärgerades med olika typer av vagnar, alltså den tidens taxistation eftersom inga bilar ännu syntes på våra gator och vägar.

Men nu var det dags för uppförandet av ett stort, modernt hotell med bekvämligheter som rinnande vatten och till och med elektricitet! Om detta skulle det ju förhandlas förstås; nu som då, det visade sig att detta förslag på bygge ej kom att vinna.

Visserligen kom vårt Stadshotell, som numera innehåller lägenheter, att pryda staden under över 80 års tid med restaurang, övernattningsmöjligheter och välbesökta danstillställningar, ja till och med en fin uteservering med musikscen.

Men tänk om: Vilken ståtlig byggnad, nästan som ett slott, hade stått där nu och helt förändrat vår stadsbild!

Men, som sagt, vår hotellbyggnad finns kvar och påminner oss om svunna tider då Stadshotellen hade viktiga funktioner i vårt land. Och själv hade jag turen att få uppleva den sista eran under 1970-80 talen med ytterst trevliga fester och muntrationer. Tala om klackarna i taket!