Det var i måndags som VA-enheten i Söderköpings kommun gick ut med en rekommendation att koka det kommunala vattnet i centrala S:t Anna samt Bottna på grund av att man fått indikationer att vattnet kunde innehålla bakterier. Detta efter ordinarie provtagning som görs kontinuerligt. Man placerade i samband med detta också ut vattentankar vid S:t Anna skola samt vid Bottna brandstation.

På torsdagen har man gått ut med ett nytt meddelande: efter att prover nu analyserats blåser man faran över. "De preliminära resultaten som indikerade bakterier har nu fastställts och vattnet innehöll inte som befarat E. coli bakterier. Därför häver vi nu kokningsrekommendationerna. VA-enheten tackar för visat tålamod.".