På torsdag besöker Elinor Andrén Söderköping och Nyströmska skolan. Hon är docent i naturgeografi på Södertörns högskola och forskar om Östersjöns naturliga miljötillstånd. På kvällen arrangeras en öppen föreläsning om Östersjön och hur havet drabbats av övergödning, algblommning, miljögifter och utfiskning med mera.

Elinor Andrén kommer att sätta in miljöaspekterna i en längre period och berätta om när och hur vi människor började att påverka havet och på vilket sätt.

I föreläsningen kommer tre markägare i Söderköping också att delta. De ska berätta om hur de arbetar för att bidra till att Östersjön ska må bra. Markägarna jobbar med både skogsbruk och jordbruk, men på ett sätt så att havet inte ska drabbas negativt.

Arrangörer är Söderköpingsåns och Slätbakens vattenråd.