Naturvårdsverket har avsatt 17 miljoner kronor under 2018 vilket ska ge drabbade kommuner upp till 90 procent av kostnaderna.

Bidrag ska i första hand ges till projekt för insamling i områden där stora avfallsmängder flyter i land på havsstränder och där problemen är dokumenterade.

– 80 procent av allt skräp som flyter i land kommer från andra länder, till följd av havsströmmar, och därför har de kommuner som drabbas av marin nedskräpning små möjligheter att förbygga det. I delar av Sverige är detta ett stort problem och förutom höga kostnader för strandstädning har skräpet stor negativ påverkan på exempelvis friluftsliv och turism, säger Ingela Hiltula, biträdande avdelningschef på Samhällsavdelningen på Naturvårdsverket.

Artikelbild

| Bryggan vid Kvännaren är ingen badplats menar kommunen.

I Östergötland är både Söderköping och Valdemarsvik kommuner med havsstrand, men förmodligen inte speciellt drabbade.

– Det är utan tvekan så att västkusten är betydligt hårdare drabbad, säger Ingela Hiltula.

Senast den 10 april ska ansökan kommit in och kan göras av enskilda kommuner eller flera tillsammans.