Musselodlingen vid Inre Kärrö i Sankt Anna skärgård startade 2016 och drivs av Vattenbrukscentrum Ost vilket är en del av EU-projektet Projekt Baltic Blue Growth drivet av Region Östergötland. Det handlar om att komma tillrätta med övergödningen i Östersjön eftersom blåmusslorna lever av att filtrera växtplankton och på så sätt binder kväve och fosfor. Det finns också en ambition att man skulle kunna använda musslorna till exempelvis fiskmjöl i hönsfoder. Nu har i alla fall de första musslorna tagits upp.

– Vi är mycket glada över att nu få skörda de första musslorna, säger Bengt Nordström (MP), förste vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden på regionen i ett pressmeddelande.

– Vår förhoppning är att musselodlingar ska bli allt vanligare i Östersjön och bidra till minskad övergödning och att på sikt skapa nya arbetstillfällen i skärgården.

Man räknar med att den här skörden kommer att ge 80 ton musslor; ett ton skördade musslor innehåller omkring tio kilo kväve och ett kilo fosfor: det innebär alltså att man får bort omkring 800 ton kväve och åtminstone 80 kilo fosfor från den hårt belastade Östersjön.

– Skörden har gått över förväntan, säger Mats Emilsson, musselodlare i Sankt Anna, Vattenbrukscentrum Ost.

– Musslorna har växt och musselriggarna har klarat vintern bra. Den utrustning som vi köpte in och anpassade till våra lokala förhållanden har också fungerat bra. Vi har till och med utarbetat en ny teknik som gör att vi kan skörda och lägga i repen igen samtidigt, det sparar vi mycket tid på.

Den 12 juni kommer det att anordnas en inspirationsdag i Skärgårdsbyn, Mon, Sankt Anna om just musselodling i Östersjön. Därefter finns också möjlighet att besöka själva musselodlingen vid Inre Kärrö för den som så önskar.

Projektet ska pågå till våren 2019 och finansieras inom EU:s Östersjöprogram och den totala budgeten ligger på 4,6 miljoner euro, motsvarande cirka 40 miljoner kronor.

Det finns dock delade meningar om nyttan av musselodlingar i Östersjön. I mars släppte forskare vid Stockholms universitet en rapport som hävdar att storskaliga musselodlingar fungerar dåligt mot övergödning. Enligt dessa forskare blir blåmusslor alldeles för små i Östersjön på grund av den låga salthalten. Man hävdar också att musslorna kan skada havsmiljön på grund av deras avföring och utsläpp av näringsämnen.