Det har varit viss turbulens kring området runt Bergaskolan de senare åren med planer för ombyggnad av bostäder och sedan tankar på renovering för skolverksamhet (som fick avbrytas när föroreningar upptäcktes i marken). Desutom fick man riva Bergahallen efter det konstaterats att den var farlig att vistas i.

Det intilliggande Brunnslasarettet är inte heller i bästa skick, denna byggnad användes som evakueringsboende efter flyktingströmmarna 2015 och bedömdes senare vara i behov av omfattande renoveringar – dock räknas huset som värdefullt när det gäller kulturmiljö så något rivningslov ges inte.

Strax efter middagstid på måndagen finns företrädare från Socialdemokraterna i Söderköping på plats vid Bergaskolan för att avslöja sitt sista lokala vallöfte innan valet som sker om endast sex dagar. Ett vallöfte som i allra högsta grad har med platsen vi träffats på att göra.

Artikelbild

| Framsidan av Brunnslasarettet som har stora renoveringsbehov.

– Orsaken att vi befinner oss här är att vi i S under nästa mandatperiod lovar att arbeta för att Brunnslasarettet ska göras om till ett kulturhus med kulturscen, berättar Anders Bevemyr (S), kommunalråd.

– Det finns naturligtvis stora renoveringsbehov, det har fått stå alldeles för länge. Men vi tycker att det är en bra byggnad för att skapa ett kulturhus med ett fantastiskt läge med Brunnsparken och ån alldeles intill men också nära centrum.

Pia Dingsten (S) påpekar att det har saknats en kulturscen och en naturlig samlingspunkt för kulturellt intresserade i Söderköping under lång tid.

– När jag varit på olika kultursamråd i länet uttrycker många kulturutövare att de är ledsna att de inte kan komma till Söderköping och spela, förutom de små grupperna då, säger Pia Dingsten som tycker att huset är fint men alltså väldigt nedgånget.

Hur mycket byggnaden skulle kosta att renovera till kulturhus är inte beräknat ännu (det är det kommunala bostadsbolaget Ramunderstaden som förvaltar byggnaden). Det kommer att krävas ny grundläggning och pålning eftersom byggnaden drabbats av sättningar, dessutom får inte karaktären förvanskas vilket innebär att det kommer att handla om en varsam renovering utvändigt – invändigt kan man däremot anpassa ombyggnaden till tänkt verksamhet. Tanken är att det är kommunen som ska driva kulturhuset.

Eftersom Brunnslasarettet ligger i anslutning till Brunnsparken ser Tuula Ravander (S) fler möjligheter för kulturella aktiviteter i närområdet.

– Vi tycker att man också ska försöka använda parken till en utescen, den behöver ju inte vara fast men det skulle vara bra att ha tillgång till en sådan.

Brunnslasarettet är byggt 1893 som en del av Söderköpings brunn, ett etablissemang som startade på 1800-talet runt Sankt Ragnhildas källa och dit många från hela Sverige åkte för att "dricka brunn" och bada i vattnet som ansågs extra hälsosamt.