Det är lunchtid på Söderköpings brunn på onsdagen och i foajen har politikerna Börje Natanaelsson (M), Inga-Lill Östlund (L) samt Anders Bevemyr (S) samlats – man väntar nu bara in kommundirektör Anna Thörn som strax dyker upp med ett stort paket under armen. Här ska ske en avtackning och det är inte vilken avtackning som helst: Stig och Gunn Ekblad som drivit Söderköpings brunn i privat ägo i närmare 44 år ska kliva av lagom till jul – det var i slutet av augusti som det blev offentliggjort att ED gruppen AB förvärvat Söderköpings brunn av de två trotjänarna. Ny vd är Johan Lindgren.

Så är det dags: Anna Thörn tar taktpinnen och förklarar vad det är hon får höra när hon träffar chefer från andra kommuner i landet.

– De nämner två saker de känner till om Söderköping: det är glass och så är det Söderköpings brunn. Jag ser det varumärkesbyggande och den utveckling ni gjort och vi från kommunen tackar er för det arbetet, säger Anna Thörn.

Artikelbild

| Kommundirektör Anna Thörn och avgående ks-ordföranden Anders Bevemyr (S).

Stig och Gunn Ekblad är alltså inne på sitt 44:e år på Brunnen – för övrigt längre än vad Socialdemokraterna innehade regeringsmakten oavbrutet (1936 till 1976) vilket ger visst perspektiv. Under denna tid har naturligtvis Stig och Gunn sett många förändringar.

– Det är en utveckling som knappt har gått att tänka sig när det gäller exempelvis kundunderlag. Weekendmarknaden fanns inte på den tiden och inte heller konferensmarknaden som när den växte sig stor egentligen räddade hotellnäringen, minns Stig Ekblad.

Men han tycker också det har hänt mycket med staden sedan de tog över Brunnen.

– Den här staden har blivit jättebra, titta bara på vad som hänt uppe vid kanalen och med upprustningar av vägar och annat, säger Stig Ekblad och nämner som exempel också de fina ljusprydnader som placerats under stadens broar i vinter.

Artikelbild

| Det är en anrik inrättning med rötter från 1774: Söderköpings brunn.

– Det har ju också bidragit till vår utveckling. Det är ju inte normalt med ett hotell av denna storlek i en så liten stad.

Han framhåller också personalen som viktig för att Brunnen gått så bra.

Artikelbild

| Anna Thörn, Anders Bevemyr, Börje Natanaelsson samt Inga-Lill östlund.

– Vi har en otroligt bra personal men också bra kunder. Det har varit väldigt roligt men nu är det över om några dagar, avslutar Stig Ekblad som ser fram emot att hinna ta tillvara andra värden i livet såsom familj och annat.