Det var alltså hösten 2015 som antalet ensamkommande asylsökande ungdomar ökade till en nivå som ansträngde resurserna till bristningsgränsen i Sverige och så även i Söderköping. Under hösten – vintern 2015 kunde det komma fyra ungdomar i veckan med kort varsel och de anvisningsavtal man hade med Migrationsverket övergavs snabbt.

Detta innebar att man förutom de två boenden som drevs av Olivia omsorg också drog i gång ett kommunalt boende, Väduren på våren 2016. Men efter åtstramningen som regeringen införde under hösten 2015 har sakta antalet ensamkommande till Sverige minskat och därmed också behoven av boenden.

– Det har ju skett en kraftig minskning, under 2016 har Söderköping tagit emot någonstans runt 10 ensamkommande, säger Jens Samuelsson, sektorchef på socialförvaltningen.

På fredagen informerade Söderköpings kommun att socialförvaltningen och Olivia omsorg nu beslutat att arbeta fram en överenskommelse om att Olivia omsorg ska avveckla ett av boendena för ensamkommande ungdomar i Söderköping till halvårsskiftet 2017.

– Det som är tänkt att avvecklas är det vid Nyströmska skolan, det blir en helhetslösning som både vi och Olivia blir nöjda med, de ska ju också avveckla boenden på andra håll som till exempel Motala.

Den 1 juli ska dessutom Olivias andra boende på Munkbrogatan övergå i kommunal regi.

– För vår del blir det lättare att styra verksamheten när vi har boendena i egen regi och det finns helt enkelt inte i dagsläget behov för tre boenden, bedömer Jens Samuelsson.

– På detta sätt blir vi mer flexibla och kan göra samordningsvinster.

Det kommunala boendet Väduren kommer alltså att bli kvar tillsammans med det på Munkbrogatan som också blir kommunalt drivet.

– Det är egentligen ingen större dramatik, det handlar om en anpassning till att antalet ensamkommande ungdomar har minskat, avslutar Jens Samuelsson.