Så kom de då överens. På onsdagen sitter gruppledarna för Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Liberalerna (som denna dag är representerade av Patrik Wåtz eftersom Ellen Friberg är på annan ort) uppradade i kommunhuset för att presentera resultatet av de samtal som förts mellan partierna sedan valet. Dessa har nu resulterat i att man beslutat sig för att styra Söderköping tillsammans den kommande mandatperioden.

– Om man ska ha något som är hållbart är det bra att ta lite tid på sig, säger Börje Natanaelsson (M) som tycker samtalen har avlöpt på ett bra sätt.

Situationen i Söderköping är ju den att Moderaterna den förra mandatperioden har suttit i styret men då tillsammans med S samt Miljöpartiet. Tappet för dessa styrande partier blev dock omfattande i valet och nu har alltså Moderaterna återgått till de övriga borgerliga partierna.

Vilket parti kommer att få kommunstyrelseordförandeposten?

– Det blir Moderaterna som besätter den men vi har inte några namn till de olika ordförande- och viceordförandeposterna i de olika nämnderna ännu utan det är en del av partiernas interna demokratiska process att ta ställning till, säger Peter Karlström (C) som tror att det inte behöver vara en nackdel att ha varit på olika sidor i styret förra mandatperioden och där håller Anders Eksmo (KD) med:

– De olika rollerna gör att vi kan se saker från lite olika håll, det har varit en styrka i de här förhandlingarna.

Det första på dagordningen är ekonomin: allt tyder på att man går mot ett underskott i år.

– Det absolut viktigaste nu är att få ordning på ekonomin, det blir ett hårt arbete och det finns ett antal saker vi får titta på där, säger Peter Karlström.

– Det är en förutsättning för att vi ska kunna göra de satsningar vi vill.

Samtliga framhåller att samtalen har gått bra och att man nu tittar framåt.

Både Socialdemokraterna och Moderaterna har bytt ut de personer som ingick samarbetet under förra mandatperioden, har det haft någon bäring för utfallet nu?

– Nej, det har inte spelat någon roll, säger Börje Natanaelsson.

En gemensam strategisk plan ska tas fram och sedan ska den gemensamma budgeten läggas: den tas i kommunfullmäktige den 21 november. Det återstår nu att se hur den nya alliansen kommer att ta itu med de ekonomiska realiteterna och i övrigt hitta fram till gemensamma ståndpunkter i frågor som byggnationen i Brunnsparken och andra ämnen som under den förra mandatperioden lett till vissa skiljaktigheter mellan de styrande partierna och oppositionen.