Det är i sin treårsbudget för Region Östergötland som Vänsterpartiet ger sitt förslag kring skatten.

Under 2020 vill partiet höja skatten med 70 öre.

– Vi har länge pekat på behovet av att höja skatten. Dock är det viktigt att skatten höjs lagom mycket och att man genomför ordentliga åtgärder för att komma till rätta med de problem som finns inom sjukvården idag. Annars riskerar vi att de ökade resurserna kommer användas på rätt sätt, säger Emil Broberg, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland.

Höjningen är 15 öre mindre än de styrande partierna vill. Trots detta menar Vänsterpartiet att det skapas utrymme för större satsningar i sjukvården.

– Vi vill använda våra skatteintäkter till sjukvård och inte lägga dem på banken samtidigt som man måste omfördela resurser. Samtidigt måste det till satsningar på personalens arbetsmiljö och kortare arbetstid. Då kommer andra kostnader som vi dragit på oss att minska. Att bara dra åt nödbromsen och samtidigt höja skatten utan att genomföra reformer kommer inte ge östgötarna en bättre sjukvård, säger Emil Broberg.

I övrigt vill man prioritera psykiatrin och göra satsningar på vårdcentralerna och de mest äldre sjuka. Även kollektivtrafiken satsas det på i vänsterns budget.

– Vi vill införa någon form av sommarkort för ungdomar igen och vi vill ha ett försök med ett pensionärskort, säger Emil Broberg.