Vid tisdagens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden behandlades ett förslag om att flytta kontorets tjänstemän från lokalerna i Klockaretorpet. 

Man flyttade dit för bara cirka tre år sedan. Förslaget bordlades till nästa sammanträde men Vänsterpartiet yrkade på att förslaget skulle avslås redan nu. 

– Vi tycker att det vore vansinnigt att flytta från området precis när det börjar bli ordning och reda. Kommunen har satsat på en omdaning av centrum och sådant som idrottens hus och den nya Fritidsbanken och Kunskapens hus. Då sänder det jäkligt märkliga signaler till de boende om en annan del av kommunen flyttar därifrån, säger Olof Carlstein (V), ledamot i nämnden.