Försäkringskassan bedömer att mannens arbetsförmåga har förbättrats under den period han tilldelats sjukersättning och bostadstillägg, men mannen som är i 60-årsåldern har inte anmält detta.

Därför kräver nu Försäkringskassan att mannen ska betala tillbaka 300 000 kronor som han fått i sjukersättning, och 130 000 som han fått i bostadstillägg, sammanlagt 430 000 kronor.

Om han inte betalar tillbaka pengarna innan utsatt datum väntar dröjsmålsränta.