Det menar Gerhard Andersson, professor i psykologi vid Linköpings universitet. Han är känd inom forskarvärlden som en av förgrundsgestalterna i utvecklingen av internetbehandlingar för psykisk ohälsa och har drivit studier för behandling av äldre genom kognitiv beteendeterapi, KBT, på nätet.

– Den vanliga behandlingen för depression är antidepressiva läkemedel. De kan vara fantastiska ibland, men de funkar lite sämre på äldre, som dessutom har sju andra mediciner samtidigt. Det finns ännu större anledning att överväga psykologiska behandlingsinsatser som ett komplement till äldre, säger Gerhard Andersson.

På onsdagen gästade han psykiatriveckan med en föreläsning på Louis De Geer, med rubriken "Vad vet vi om psykologisk behandling för äldre med depression och ångest?".

Fem av sex i äldregruppen 65+ har någon typ av kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Nedsatt hörsel, smärta, yrsel, sömnbesvär, ångest och depression förekommer.

– Jag vågar påstå att en del äldre underrapporterar besvär när det gäller psykisk ohälsa. Man vill inte klaga.

En riskgrupp för självmord är äldre män.

– De har en benägenhet att inte berätta, att inte skriva något brev, ganska drastiskt. Det här är något som vi är dåliga på att hitta. Det finns inte i vårt huvud att tänka att en man i 75-årsåldern skulle göra något sådant, men det förekommer tyvärr. Därför är det viktigt att jobba med förebyggande insatser.

Depression hos äldre kan bero på stroke eller hjärtinfarkt. En allvarlig livshändelse kan också utlösa depression.

– Ens kompisar dör, ens livskamrat dör. Man är omgiven av många förluster. Att gå i pension är för en del en jättejobbig sak.

– När det gäller psykologisk behandling, psykoterapi, är det betydligt färre som erbjuds det än när det gäller vuxna och unga. Det är jättesällsynt. Det kan bero på att man inte frågar efter det, men är det inte också en skyldighet för oss i vården att erbjuda de behandlingsalternativ vi har, och inte alltid prioritera bort de äldre?

– Psykologisk behandling bör ingå som en del i vården för äldre, kanske särskilt inom primärvården, där så oerhört många passerar och kanske inte får vare sig bedömning eller behandling för depression och ångest. Internetbehandling kan fungera, och även för samsjukliga besvär, säger Gerhard Andersson.

Han råder äldre patienter att vända sig till vårdcentralen och att ta med sig en lista där man skrivit ned vad man vill ha sagt.