Ända sedan Norrköpings kommun presenterade planerna på att bygga nya bostäder i Vilbergen har boende i området utryckt sin oro över förtätningen.

Färre parkeringsplatser, minskade grönytor och en avsmalning av Gamla Övägen är några av de saker som de varit bekymrade över.

Det har arrangerats protestmöten och gjorts namninsamlingar för att försöka få kommunen och byggföretagen att banta byggplanerna.

Artikelbild

| Ulf Karlström, till höger, tycker inte kommunen och byggföretagen tagit till sig av de boendes synpunkter.

– Vi har sagt att vi tror att folk kan acceptera viss förtätning men att man skär ner det till hälften, säger Ulf Karlström, som är med i den samrådsgrupp som bildades till följd av förtätningsplanerna.

I maj 2015 höll kommunen en inledande medborgardialog, två år senare presenterades ett samrådsförslag, och i höstas hölls ytterligare en medborgardialog innan detaljplanen ställdes ut för granskning i december.

De boende har haft möjlighet att säga sitt och tycka till, men samrådsgruppen känner att kommunen och byggföretagen inte tagit till sig av deras synpunkter.

– Det där är ett problem. Har man samråd så borde det kanske betyda någonting också. De säger att de lyssnar på oss, men sen struntar de ändå i det, säger Ulf och fortsätter:

– Parallellt med de här samråden så har det rullat den ena utredningen efter den andra och det har plöjts ner väldigt mycket pengar i det här projektet och till slut ska de där pengarna kapitaliseras och då spelar våra åsikter ingen roll.

Under vintern och våren har detaljplanen bearbetats av samhällsplaneringskontoret och i sommar ska nämnden ta beslut i frågan.

För några veckor sedan hade kommunen och byggföretagen ett möte med samrådsgruppen där de informerade om läget.

Kommunen har dragit ner på antalet bostäder, men inte alls i den omfattning som samrådsgruppen velat.

Just nu planeras det för mellan 670 och 720 bostäder.

När frågan var ute på samråd snackades det om 750 till 1 000 bostäder.

– Vi är naturligtvis väldigt besvikna. Man känner sig på något sätt lite lurad. Vi har lagt fram våra synpunkter men kommunen och byggherrarna struntar i oss, säger Ulf.