Deniz Butros (V), Norrköping, står som nummer tre på Vänsterpartiets lista inför EU-valet den 26 maj.

Hon är ledamot i kommunstyrelsen, sitter i partistyrelsen och har jobbat i Bryssel som politiskt sakkunnig i migrationsfrågor hos EU-parlamentarikern Malin Björk (V).

Till vardags är hon energi- och klimatstrateg på länsstyrelsen i Södermanland.

Deniz Butros kritiserar bristen på transparens i EU, beroendet av lobbyister och den korta tiden för att förankra med partiet och väljare.

– Men absolut finns det tillfällen när man känner att man kan påverka, säger Deniz Butros och talar om att Sverige och Vänsterpartiet jobbat mycket för rätten till assistans när man har ett funktionshinder, istället för att man ska hamna på institution.

Klimat och miljö är frågor som Deniz Butros har fokus på i EU-valet.

– Det är den stora framtidsoron. Vi ser att Jorden redan har värmts upp med 1,1 grad, vi har fått höra av FN:s klimatpanel att vi har tio år på oss att ställa om våra samhällen och politiken för att klara klimatmålen. Det är de två kommande mandatperioderna. Det är nu det gäller. Det kommer att sätta ribban för hur våra samhällen kommer att se ut.

Förutom hälsoaspekten på sommarens hetta, torka och bränder ser man konsekvenser som ingen tänkt på, säger hon, som att ridskolorna tvingats höja sina avgifter för att fodret blev dyrare.

Deniz Butros är också rädd för den växande rasismen och högerextremismen i Europa och Sverige.

– I måndags hade vi slöjdebatten i fullmäktige, som inte initierats av sverigedemokrater, utan av Moderaterna. Att den frågan väcks av helt legitima politiker gör mig orolig.

Butros värnar om mänskliga rättigheter och religionsfrihet, rätten att kunna uttrycka sin religion i det offentliga rummet utan att bli utsatt för hatbrott.

Varför ska man rösta på Vänsterpartiet i EU-valet?

– Därför att vi är det parti som vågar ställa om samhället, det är vi som vågar stå emot lobbyisterna och storföretagens makt i Bryssel.

Vilken är V:s inställning till att vara med i EU nu?

– Det är fortfarande med i partiprogrammet att vi ska lämna, men vi har tio år på oss att ställa om klimatet och våra samhällen och vi ser att den ökande högerextremismen också är väldigt farlig och finns redan aktiv i parlamentet. Då har vi beslutat oss för att vi kommer inte att driva utträdeskravet nu, utan nu ska vi fokusera på att göra det bästa vi kan av situationen i Europa.

Vad kommer att avgöra EU-valet?

– Jag tror att det är klimatet och högerextremismen, svarar Deniz Butros.

Klimatfrågan är något som väldigt många och framför allt unga oroar sig för, säger hon.

– Vi vill omvandla europeiska investeringsbanken till klimatinvesteringsbank, samordna tågtrafiken och ha en progressiv flygskatt för hela Europa, att det blir dyrare för varje gång du flyger.

Med opinionssiffror på 10,6 kan V öka sina platser i EU-parlamentet från en till två. Tre är inte omöjligt, menar Butros. Då är hon beredd att åka.

– Det är ett hektiskt arbetsliv, det är inga åtta timmars arbetsdag, men det här är inte ett jobb man gör, utan det är ett förtroende du får, under en begränsad period i livet, där du försöker sätta din prägel och försöker forma samhället till att bli mer rättvist och hållbart.

Under valrörelsen var V i Norrköping så bra på telefonkampanjer att man nu fått en förfrågan av partiet centralt att göra det i större utsträckning under EU-valet, som en av fyra ringstugor i landet.

Den 26 april kommer Malin Björk till Norrköping.