Medarbetaren följer rutinen och pressar ut blod, tvättar och spritar. Därefter utförs enligt rutin provtagning på både patient och medarbetare.

Kontakt togs omedelbart med infektionsavdelningen på Vrinnevisjukhuset för bedömning, där man tog beslut om vaccination mot hepatit.

Medarbetaren vaccinerades, men vid upprepad provtagning därefter visar det sig att medarbetaren smittats med hepatit B. Hepatit B är en inflammation i levern som orsakas av ett virus. Viruset smittar vid sexuell kontakt eller om du kommer i kontakt med smittat blod. De flesta som får hepatit B blir helt friska, men de kan ändå smitta andra under flera månader. Några har kvar sjukdomen hela livet. Det kallas kronisk hepatit B

Hepatit C är en leverinflammation som orsakas av ett virus. Sjukdomen överförs framför allt genom blod. Det vanligaste sättet att få infektionen är om du tar narkotika med sprutor som även används av andra. Infektionen finns ofta kvar hela livet, men med läkemedel finns möjligheten att bli helt frisk.

Arbetsskadan är sedan tidigare, när det hände i oktober 2018, anmäld till Arbetsmiljöverket, nu skrivs en ny anmälan i samband med konstaterad smitta.