Det var i samband med slöjdebatten som Jarl gjorde ett uttalande i media som partikollegan Fredrik Bergqvist polisanmälde som förtal. Ärendet handlades först av åklagarkammaren i Eskilstuna för att undvika jäv, men efter som det rör ett tryck- och yttrandefrihetsbrott är det JK som tar beslut i ärendet. Och de har beslutat att inte inleda någon förundersökning, vilket i sin tur fick chefsåklagare Kristian Agneklev att skriva av brottsmisstanken.

– Det gjorde jag så snart jag tagit del av JK:s beslut.

Han kan förstå oron över de konsekvenser som en brottsmisstanke kan innebära för den anmälde.

– Det kan upplevas som ett problem att det inte finns några begränsningar i vad man kan anmäla, eller så känner man sig trygg med hur myndigheterna hanterar ärendet, säger Kristian Agneklev.

Enligt Kristian Agneklev har förtalsanmälningarna ökat kraftigt och det är alltid svårt med ryktesspridning.

– Det kan också vara så att det ursprungligen inte begåtts något brott men att den som sprider vidare falska anklagelser i sin tur gör sig skyldig till brott vilket få kanske tänker på, säger han.

– Det är givetvis bra med en låg tröske för att anmäla brott, men det kräver ju av oss att man inte använder rättssystemet för personliga konflikter som hanteras i andra forum, säger Sophia Jarl.

Hon tycker att det är olustigt att aldrig få veta vad hon anklagades för.

– Mina barn läser att jag är polisanmäld, men jag har aldrig kunnat förklara för dem vad det handlar om. Men jag släpper det nu och hoppas alla andra inblandade också gör det nu när anmälan har lagts ner, säger Sophia Jarl.