Skador på fiskeredskap orsakade av sälar är ett växande problem för många fiskare som är verksamma i Östersjön. Dessutom går sälar hårt åt ett redan vikande torskfiske – särskilt när det gäller det för torsken mer skonsamma nätfisket. När det handlar om skador orsakade av vilt är det länsstyrelsen som står för ersättningen och häromdagen kom beskedet att en fiskare i Valdemarsvik fått ersättning på 30 811 kronor för just skador på fiske och fiskeredskap.

Det har alltså skett en ökning av sälskador en längre tid även om Skåne, Gotland, Kalmar och Blekinge län är betydligt mer drabbat än Östergötland. I december 2014 rapporterade Havs- och vattenmyndigheten att den totala ekonomisk skadan enligt fiskarnas uppgifter uppgick till ca 33,3 miljoner kronor per år och i somras beslutade man att betala ut 143 028 kronor i bidrag till Länsstyrelsen i Östergötland för att ersätta licensierade fiskare för sälskador på fiskeredskapen.

Naturvårdsverket beslutat dessutom i somras av denna orsak att tillåta skyddsjakt på sammanlagt 525 gråsälar under 2017 varav 20 får skjutas i Östergötland. Gråsälen är den vanligaste sälarten och stammen räknas numera som livskraftig. Sammanlagt beräknar Naturvårdsverket att det finns mellan 38 000 och 50 000 gråsälar i Östersjön. Man har också tillåtit en jaktkvot på sammanlagt 290 knubbsälar samt 130 vikaresälar.

Skyddsjakten på gråsäl är tillåten mellan 20 april och 31 december.