Nu ska det bli lättare att behålla valhemligheten. Internationella valobservatörer har tidigare kritiserat att valsedlarna i Sverige legat öppet så alla kunnat se vilka man tar.

Från och med årsskiftet infördes en ändring i vallagen. Då infördes ett krav på att den plats där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare. Exakt hur det ska gå till är det upp till varje kommun att själv avgöra.

I Norrköping har man valt vita kartongskärmar som sätts upp kring stället med valsedlar.

– Vi har köpt in avskärmningsmaterial till valsedelsställen, säger Helena Nöid, valsamordnare i Norrköping.

Nytt är också att man går fram en och en och tar sina valsedlar, i lugn och ro, något som kan göra att köerna blir längre.

Det kommer inget avskärmningsmaterial från valmyndigheten, utan varje kommun får göra på sitt sätt.

– Det kommer att se olika ut i olika delar av Sverige. Vi i Norrköping har valt att köpa in en variant, som jag nu vet att många andra kommuner också kommer att använda sig av, säger Helena Nöid.

Avskärmningarna i kartong har kostat 25 kronor styck och ska ut till alla vallokaler. Stora vallokaler får två.

Det finns en svaghet, och det är att man måste gå med sin valsedel till den gröna skärmen där man sedan stoppar in den i kuvertet, vilket gör att man själv får se till att skydda sin valhemlighet under den lilla promenaden.

Utöver de mindre avskärmningarna har valkansliet i Norrköping köpt in några högre, vita vikskärmar som varje lokal får ut, som man kan ha om man ytterligare vill förstärka skyddet för valhemligheten, om det finns något fönster bakom till exempel.

Helena Nöid tycker att det bra med förändringen, och de tydliga reglerna runt hanteringen av valsedlarna.

– Det var en stor efterfrågan på det vid senaste valet, eftersom många väljare vill kunna ta sina valsedlar i lugn och ro, för sig själv, säger hon.

Det finns också en debatt bland statsvetare och valkanslier i Sverige om att valsedelssystemet borde förnyas, att det inte är hållbart att ha alla dessa valsedlar, berättar Helena Nöid.

Förutom att det går åt mycket skog är det upplagt för att det blir fel, och sabotage där valsedlar tas bort, säger hon. I Danmark och Finland har man bara en valsedel, och så kryssar man det parti man valt, eller skriver ett nummer på den kandidat man vill rösta på, utifrån en lista med namn.